Amdanom ni

Cyfleuster cymunedol yw Tiddlywinks sy’n cynnig gofal plant llawn amser a rhan amser i blant oedran o 6 wythnos i 13 mlwydd.
 

Wedi ei leoli o fewn pentref Ystalyfera yn rhan uchaf Cwm Tawe, agorodd Tiddlywinks ei ddrysau ym 1996 gan ennill statws elusennol yn 2002.
Rheolir Tiddlywinks gan Fwrdd Cyfarwyddwyr Ymddiriedol gwirfoddol a chyflogir gweithwyr a phersonél gyda phrofiad a chymwysterau addas gofal plant er mwyn sicrhau awyrgylch o’r ansawdd uchaf o ofal, chwarae a dysgu i bob un sydd am dderbyn ei wasanaeth
Croesewir pob plentyn beth bynnag yw eu gofynion penodol a gwneir pob ymdrech i gyd-weithio gydag asiantaethau a sefydliadau eraill er mwyn sicrhau bod y cymorth a’r cyfleoedd gorau ar gael ac yn gyrraeddadwy i’r plant a’u teuluoedd.
 

Mae Tiddlywinks yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

Gofal Dydd drwy’r dydd ac yn sesiynol gan gynnwys:
 
  • Clwb Brecwast, Clwb Ar Ôl Ysgol a Chlybiau Chwarae y Gwyliau
  • Cylch Meithrin
  • Cylch Ti a Fi –bob prynhawn Mercher a Gwener
  • Gwasanaeth casglu o a gollwng i ysgolion lleol o fewn 5 milltir
Gofalu am blant o 6 wythnos oed i 13 mlwydd
Ar agor dydd Llun i ddydd Gwener 7am i 7pm
Yn hollol ddwy-ieithog
Staff proffesiynol, profiadol, cyfeillgar, dwy-ieithog sy’n ymroddedig i ofal a diogelwch eich plentyn
Awyrgylch gofalgar,ysgogol a llawn hwyl
Ystod eang o gyfleoedd chwarae creadigol ac ysgogol
Prydau bwyd amrywiol, iachus
Ardal chwarae awyr agored diogel
Yn hollol hygyrch ac yn gallu cwrdd â gofynion pawb
Cydlyniant Canolfan Integredig Plant Ystalyfera a Godre’r Graig
Crèche Symudol
 

Ystalyfera & Godre'r Graig Integrated Children's Centre

 
 

Visit Website

Putting the needs of families first 
Dodi anghenion teuluoedd yn gyntaf

Visit Website

 

News

 
 
Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Gall plant mwynhau llawr o weithgareddau llawn sbri ....

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod gwybodaeth a hwyl i'r teulu ....

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Sesiynau yn rhedeg ...