Thema eleni

Ma' thema eleni yn cynnwys 'Pobl sydd yn ein Helpu'. Bydd y plant yn dod i adnabod Plismon Puw, Nerys y Nyrs, y Dyn Post, y Dentydd ac hefyd y Dyn Tân. 

 


Sut y gallwch chi chwarae rhan

 


Digwyddiadau wedi eu trefnu ar gyfer y tymor
 

 

 

 

Ystalyfera & Godre'r Graig Integrated Children's Centre

 
 

Visit Website

Putting the needs of families first 
Dodi anghenion teuluoedd yn gyntaf

Visit Website

 

News

 
 
Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Gall plant mwynhau llawr o weithgareddau llawn sbri ....

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod gwybodaeth a hwyl i'r teulu ....

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Sesiynau yn rhedeg ...