Meddyginiaeth


Rhaid cwblhau Ffurflen Caniatâd Meddygol os ydych am i ni roi meddyginiaeth ar eich rhan. Nid yw meddyginiaethau presgripsiwn yn cael eu rhoi oni bai bod meddyg wedi'u rhagnodi i'ch plentyn. Rhaid bod y feddyginiaeth yn enw'r plentyn ac o fewn y dyddiad 'defnyddio erbyn'. Mae gofyn i chi lofnodi ffurflen newydd ar gyfer pob diwrnod y mae angen y feddyginiaeth.
 
Wrth roi meddyginiaethau i blant, mae gofyn i aelodau'n staff gwblhau a llofnodi'r Ffurflen Caniatâd Meddygol ar ddechrau a diwedd pob sesiwn yn nodi'r dos ac amser pob dos a roddwyd. Rhaid i chi hysbysu aelod o staff am beth oedd y dos diwethaf a phryd cafodd ei roi i'ch plentyn pan fydd eich plentyn yn cyrraedd Tiddlywinks ar y diwrnod hwnnw.
 
Mae'r holl feddyginiaethau wedi'u labelu ag enw'r plentyn ac fe'u cedwir yn y gegin. Aelodau o'n staff yn unig fydd yn rhoi'r feddyginiaeth.
 
Os bydd angen gwybodaeth feddygol neu dechnegol i roi meddyginiaethau presgripsiwn, darperir hyfforddiant unigol i'n staff gan weithwyr iechyd proffesiynol a fydd yn benodol i'r plentyn unigol dan sylw.
 

Ystalyfera & Godre'r Graig Integrated Children's Centre

 
 

Visit Website

Putting the needs of families first 
Dodi anghenion teuluoedd yn gyntaf

Visit Website

 

News

 
 
Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Gall plant mwynhau llawr o weithgareddau llawn sbri ....

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod gwybodaeth a hwyl i'r teulu ....

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Sesiynau yn rhedeg ...