Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Sesiynau yn rhedeg pob bore dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.10yb to 11.40yb adeg tymor yr ysgol. Cost y sesiwn: £7.50 a gallwch fynychu 1 sesiwn yr wythnos neu fwy.

Nod y Cylch Meithrin - i ddarparu gofal o ansawdd ac i hyrwyddo addysg a ddatblygiad plentyn o oed 2 i oedran ysgol, trwy gyfrwng y gymraeg. Bydd plant yn gallu dysgu a chymdeithasu trwy chwarae o dan ofal staff profesiynol a chymwys. Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

 

Ystalyfera & Godre'r Graig Integrated Children's Centre

 
 

Visit Website

Putting the needs of families first 
Dodi anghenion teuluoedd yn gyntaf

Visit Website

 

News

 
 
Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Gall plant mwynhau llawr o weithgareddau llawn sbri ....

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod gwybodaeth a hwyl i'r teulu ....

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Sesiynau yn rhedeg ...