Gall plant oed ysgol fwynhau llawer o weithgareddau llawn hwyl a sbri dros adeg yr Hanner Tymor yma yng Nghanolfan Gofal Plant Tiddlywinks. Thêm yr wythnos bydd Yma a Phen Draw.

Bydd cyfle i fynd ar daith lleol pob diwrnod wrth i ni ddarganfod beth sydd yn ein cymunedau.

I chi am ymuno â ni? Dewch i weld y gweithgareddau sydd ar gael a profi''r hwyl a sbri sydd ar gael yma yn Tiddlywinks! Am fwy o fanylion cysylltwch â ni!!  
 

 

Ystalyfera & Godre'r Graig Integrated Children's Centre

 
 

Visit Website

Putting the needs of families first 
Dodi anghenion teuluoedd yn gyntaf

Visit Website

 

News

 
 
Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Gall plant mwynhau llawr o weithgareddau llawn sbri ....

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod gwybodaeth a hwyl i'r teulu ....

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Sesiynau yn rhedeg ...