Ein Staff

Mae pob aelod o staff Tiddlywinks yn gymwys ac yn brofiadol yn unol â gofynion corff rheoleiddio AGGCC. Mae'n ofynnol bod gan bob aelod o staff a gwirfoddolwyr yn Tiddlywinks Ddatgeliad Manwl y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Mae gan y rhan fwyaf o'n staff gymhwyster lefel 3 yn y blynyddoedd cynnar, gofal plant neu waith chwarae ac mae'r rhai sydd hebddynt yn cael eu hannog a'u cefnogi i ennill cymhwyster gofal plant achrededig lefel 3 priodol wrth weithio i ni.

Mae'n ofynnol bod gan bob aelod o'n staff Dystysgrif Cymorth Cyntaf dilys.

Disgwylir i'r holl staff barhau i ddatblygu eu sgiliau o fewn gofal plant a chwarae, a chânt eu hannog i fanteisio ar gyfleoedd hyfforddiant priodol ac addas, gan gynnwys Tystysgrif Hylendid Bwyd, Amddiffyn Plant, Rheoli Ymddygiad, cyrsiau Anghenion Arbennig, Cynhwysiad, cyrsiau gweithgareddau, Trafod a Llaw ac Iechyd a Diogelwch, i enwi ond rhai.

<< Return

 

Ystalyfera & Godre'r Graig Integrated Children's Centre

 
 

Visit Website

Putting the needs of families first 
Dodi anghenion teuluoedd yn gyntaf

Visit Website

 

News

 
 
Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Gall plant mwynhau llawr o weithgareddau llawn sbri ....

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod gwybodaeth a hwyl i'r teulu ....

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Sesiynau yn rhedeg ...