Gwasanaeth i Blant Oed Ysgol


Mae Tiddlywinks yn darparu gwasanaeth cludiant "codi o" a "mynd i" ysgolion lleol i blant sy'n dod i'n cyfleuster. Dyma'r ysgolion sy'n rhan o'r gwasanaeth hwn:

 • Ysgol Y Wern
 • Godre’r Graig
 • Llangiwg
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe
 • Alltwen
 • Bro Tawe
 • Dyffryn Y Glowyr
 • Golwg y Cwm
 • Cwmllynfell
 • Maesydderwyn Comprehensive School
 • Cribarth
 • Crynant
 • Cwmtawe Comprehensive School

<< Return

 

Ystalyfera & Godre'r Graig Integrated Children's Centre

 
 

Visit Website

Putting the needs of families first 
Dodi anghenion teuluoedd yn gyntaf

Visit Website

 

News

 
 
Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Gall plant mwynhau llawr o weithgareddau llawn sbri ....

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod gwybodaeth a hwyl i'r teulu ....

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Sesiynau yn rhedeg ...