Croeso i Ganolfan Gofal Plant Tiddlywinks Childcare Centre Cyfyngedig – mewn gair, Tiddlywinks!

Welcome to Canolfan Gofal Plant Tiddlywinks Childcare Centre Cyfyngedig

Welcome to Canolfan Gofal Plant Tiddlywinks Childcare Centre Cyfyngedig

Datblygwyd y wefan hon i’ch helpu ddod i’n hadnabod ac i wybod pwy ydym a beth ’rydym yn ei wneud.
Gobeithiwn bydd y wybodaeth yn eich helpu i benderfynu mai Tiddlywinks yw’r lle iawn i’ch plentyn ac i’ch sicrhau mai anghenion a lles eich plentyn yw’n prif flaenoriaeth.
 

Ein nod yw bod yn agored, croesawgar, gofalgar a chyfathrebol, ac ’rydym baroed I dderbyn unrhyw sylwadau neu gynigion y dymunwch eu gwneud. Cymerwch amser i bori drwy’r wefan.

Os ydych yn teimlo ein bod heb ymdrin ag adran arbennig neu bod yna rywbeth arall yr hoffech ei wybod, peidiwch oedi rhag cysylltu â ni neu dewch i gwrdd â ni ac i edrych o gwmpas ein cyfleustra, os nad ydych wedi gwneud hyn yn barod.

Am fanylion pellach a lleoedd gwag presennol cysylltwch â ni heddiw.

Cofrestrir Tiddlywinks gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru –AGGCC.

’Rydym wedi ennill adnabyddiaeth Buddsoddwyr mewn Pobl ers 2000

Investron In People UK

Parhawn i dderbyn sicrwydd ansawdd gan Mudiad Meithrin gyda’r
brif anrhydedd posib, sef Cylch Rhagorol
 

Rhagorol Cylch

Communities 2.0

Communities 2.0

Tiddlywinks is a Company Limited by Guarantee ? Cwmni Cyfyngedig dan Warant
Registered in Wales ? Company No. 3060768 Rhif y Cwmni ? Cofrestrwyd yng Nghymru Registered Office ? 38 Commercial Street Ystalyfera, Swansea/ Abertawe SA9 2HR ? Swyddfa Gofrestredig yng Nghymru
Registered Charity No. 1092648 Rhif Elusen

 

Ystalyfera & Godre'r Graig Integrated Children's Centre

 
 

Visit Website

Putting the needs of families first 
Dodi anghenion teuluoedd yn gyntaf

Visit Website

 

News

 
 
Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Gall plant mwynhau llawr o weithgareddau llawn sbri ....

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod gwybodaeth a hwyl i'r teulu ....

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Sesiynau yn rhedeg ...